EU projekt

Naziv projekta: Povećanje obujma proizvodnje i proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice putem nabave strojeva i opreme za proizvodnju konditornih proizvoda

Ukupna vrijednost projekta: Planirano: 435.637,11 HRK

EU sufinanciranje projekta: 299.945,78 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2017. – 15.04.2018.

Status projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.06.1085 potpisan 23. listopada 2017.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


OPIS PROJEKTA

Projekt 'Povećanje obujma proizvodnje i proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice putem nabave strojeva i opreme za proizvodnju konditorskih proizvoda.'


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti pokazateljima Poziva te potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti.

Specifični cilj projekta je unaprijeđenje poslovanja, kao dio strategije održivog razvoja Prijavitelja, središnji je problem uzrokovan nedostatkom strojeva i opreme za proizovdnju vlastitog konditorskog programa. Specifični cilj projekta je otkloniti taj nedostatak i "stvoriti predispozicije za povećanje obujma proizvodnje i proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice pokretanjem proizvodnje konditorskih proizvoda". Učinci podrazumijevaju veće prihode od prodaje, njihovu poboljšanu strukturu i smanjenu ovisnost o veleprodajnom segmentu poslovanja. Isto će doprinjeti jačanju imidža te kreirati pretpostavke za daljnju ekspanziju i pozitivno komercijalno djelovanje Prijavitelja."


Ostvareni rezultati su:

◎ Strojevi i oprema za proizvodnju konditorskih proizvoda instalirani i pušteni u rad

◎ Oprema za pjeskarenje staklene ambalaže za konditorske proizvode instalirani i pušteni u rad


UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA:

6 mjeseci


KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Mirko Reizl

e-mail: mirko@vrsna.hr


Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

https://strukturnifondovi.hr/

Vrh

Apple iPhone 5 16GB wifi

img

Apple iPad Retina 128GB wifi+3G

img

Apple MacBook Pro 15" Retina 256GB

img